Frågor? Chatta med mig!

Gatuarbete Norra Långgatan

 

I slutet av augusti påbörjar NSVA och Landskrona stad ett projekt på Norra Långgatan. Bland annat ska VA- och elledningar bytas ut och gatan göras trevligare och säkrare. Arbetet inleds i öster (åtTeaterparken) och går mot Rådhusgatan. Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad och NSVA kommer löpande att informera de som berörs av ingreppen.

Arbetet beräknas vara klart våren 2023.

Mer information finns på https://projekt.nsva.se/kommuner/landskrona/landskrona-norra-langgatan-byte-av-va-ledningar/  eller påhttps://www.landskrona.se/norralanggatan