Bolagsledning och styrelse

Personer i bolagsledning och styrelse

BOLAGSLEDNING

Mikael Forsberg, VD

Roger Bengtsson, Tf fastighetschef

Martin Bergqvist, ekonomichef

Seth Arvidsson, projektchef

Tomas Malm, säkerhetschef

STYRELSEN

Ordförande
Kenneth Håkansson (-)

Vice ordförande
Anders Kjellström (S)

Ledamöter
Mattias Adolfsson (l), Jan Nimmermark (m), Lena Andersson (l), Mecide Özer (S), Daniel Engström (SD)

Suppleanter
Björn Nilsson (mp), Alenka Cernec (l), Emil Fennstam (SD), Anders Lindblom (S)

Revisorer
Anders Thulin (aukt), Tutti Johansson Falk (-), Marie Nilsén (S)

Revisorssuppleanter
Gunilla Tornhagen (l), Anna-Greta Glader (S)

Arbetstagarerepresentanter
Vision, Catharina Ågren (Ordinarie), Ingela Fridén (Suppleant)
Fastighets, Daniel Nordstedt (Ordinarie), Philip Hansen (Suppleant)

AB Landskronahem
Mikael Forsberg (VD) och Martin Bergqvist (sekreterare)