Hyressättningsmodellen

Så beräknar vi hyran

Den 1 januari 2012 infördes ett nytt sätt att beräkna hyran på. Hyran beräknades tidigare i huvudsak efter byggår. Den nya metoden innebär istället att hyran sätts utifrån olika egenskaper och kvaliteter i lägenheten och fastigheten. Dessutom värderas vilken stadsdel fastigheten ligger i och områdets attraktivitet. Uppfattningen om det geografiska lägets betydelse har undersökts genom en enkätundersökning bland Landskronaborna. Den ligger till grund för värdering av Landskronas stadsdelar.

Många bostadsföretag har eller kommer att genomföra detta sätt att räkna ut hyran på.

Modellen framtogs tillsammans med Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen Norra Skåne.

Vill du veta mera om hyressättningen och vilka egenskaper som värderas rekomenderar vi att du laddar ned en PDF. Du som hyresgäst kan genom att logga in på vår hemsida, se vad som värderats i just din lägenhet. När du loggat in väljer du “Lägenhetsdeklaration”.