Projekt

KARLSLUND

Kopparängen/Silverängen

Vi på Landskronahem har flyttat vårt huvudkontor till provisoriska lokaler på Emaljgatan 9. Här kommer vi att vara tills våra nyrenoverade och ombyggda lokaler på Emaljgatan 1 står klara under 2020. Flytten av vårt huvudkontor till Karlslund är ett startskott för utvecklingen av området.

I den första detaljplanen för området ingår etablering av ny bebyggelse runt Emaljgatan och utredning om ombyggnad och renovering av Koppargården 1. För att kunna möjliggöra utvecklingen i Karlslund har ett antal fastigheter börjat rivas. Vi planerar också ett antal nya mötesplatser.

NYA BOSTÄDER I ASMUNDTORP

Kvarteret Organisten

Landskronahem bygger två nya flerbostadshus med totalt 23 nya lägenheter. Ett smart, effektivt och prisvärt koncept med fokus på både inne -och utemiljö.

Bostadshusen uppförs i varierat antal våningar, en våning, två våningar och fyra våningar. Med små, kompakta och yteffektiva volymer som går att kombinera med varandra, innebär AdderaPluss-konceptet möjligheter att skapa ett brett spektra av lägenheter. Genom att erbjuda ett standardiserat grundutbud blir produktionsprocessen mer effektiv vilket resulterar i bostäder till ett smartare pris.