Vägarbete Säbygatan

 

Landskrona stad bygger ny gång- och cykelväg längs Säbygatan. Boende kan därför från den 31 oktober inte köra in den vanliga vägen utan måste köra bakom Säbygatan 9-11.

Arbetet beräknas ta tre till fyra veckor.