Landskronahems framgångsrika arbete i Karlslund ger resultat

 

 

 

1 december 2023 meddelade Polismyndigheten att läget i Karlslund hade förbättrats och att området klassas ned på listan över utsatta områden från riskområde till utsatt område. Karlslund har gått från att vara ett särskilt utsatt område 2019 till riskområde 2021 för att 2023 klassas ned till ett utsatt område. Detta har endast skett vi ett tillfälle tidigare i Sverige sedan Polismyndighetens klassificering av utsatta områden påbörjades.

Efter att ha haft stora problem med kriminalitet och utanförskap klassificerades Karlslund som ett särskilt utsatt område av Polismyndigheten 2017. Under 2018 påbörjade Landskronahem en resa som innebar ett brett arbete för att lyfta området.

Vi har genomfört en omfattande omstrukturering av området där vi bland annat har moderniserat och trygghetscertifierat fastigheter, flyttat vårt huvudkontor till området, skapat utrymme för andra upplåtelseformer, genomfört trygghetsskapande förändringar både i ute- och innemiljöer, startat ett kontinuerligt samarbete med polisen och övriga fastighetsbolag i Karlslund allt i syfte att lyfta området och skapa trygghet för dess invånare.

Området präglades tidigare av en stark påverkan av kriminella nätverk. För att motverka detta negativa inflytande har Landskronahem tagit kontroll över vår del av området och försvårat för kriminella nätverk att agera där. Landskronahem har arbetat aktivt mot olovliga andrahandsuthyrningar och annan brottslighet i området. Vi har genom tillämpning av uthyrningspolicyn lyft den socioekonomiska statusen i området och vi har sett en utflyttning av kriminellt aktiva individer från området.

Landskronahem kommer att fortsätta sitt arbete för att lyfta Karlslund tills vi har nått resans mål att Karlslund är helt borta från listan över utsatta områden.