Vi gör att fler
kan bo bra
i Landskrona

Landskronahem är ett så kallat allmännyttigt bostadsföretag. Men vad betyder egentligen det? Jo, att vår prioritet alltid är arbeta för en bättre bostadssituation för alla landskronabor; inte bara ett fåtal. Genom bra och prisvärda bostäder men även genom att utveckla både kvarter och hela stadsdelar. För oss är lekplatsen och fotbollsplanen lika viktigt som lägenheterna och husen. Vi försöker att alltid se till helheten för att förstå hur vi bästa kan utveckla Landskrona. Allmän nytta för allas bästa, det är vår melodi.