Inget dataintrång har drabbat Landskronahem

 

🛡️ Viktig Information🛡️
Vi vill informera er om att Landskronahem inte har påverkats av hackerattacken mot över 100 svenska myndigheter och företag under den gångna helgen. Vi använder inte den drabbade IT-leverantören Tietoevry. Vi samarbetar med IT-leverantören Iver för vissa tjänster, och vår säkerhetsinfrastruktur och egna datacenter har skyddat oss från incidenten.
Vår kontinuerliga satsning på IT-säkerhet tillsammans med samarbetspartners har resulterat i backup- och reservsystem som är distribuerade på olika geografiska platser. Därmed kan vi tryggt meddela att vår tjänsteproduktion och hemsidesfunktioner inte påverkades under helgens händelser.
Vi tar hoten mot samhällssystem på största allvar och fortsätter vårt utvecklingsarbete med förberedelser, utbildningar, övningar, samverkan och reservkapaciteter. Vårt mål är att minimera sårbarheter och konsekvenser vid händelser av detta slag, och vi är dedikerade till att säkerställa tryggheten och kontinuiteten i vår verksamhet.