In- & utflyttning

Inflyttning

Du kan flytta in från och med klockan 12:00 den vardag som ditt kontrakt börjar gälla. Skulle kontraktet börja gälla på en lördag, söndag eller helgdag så kan du flytta 12:00 första vardagen därefter. Kontakta din bovärd för att komma överens om när och var du kan hämta dina nycklar. Kom dock ihåg att du måste kunna visa upp ditt kontrakt och ett bevis för att första hyran är betald för att hämta ut din nyckel. Och glömt för allt i världen inte legitimation!

Besiktning

Du får en kopia på det besiktningsprotokoll som upprättats för lägenheten. Om du har anmärkningar på lägenheten som inte står i protokollet så måste du anmäla dessa till oss inom åtta dagar från inflyttningsdagen.

Elavtal/abonnemang

Elavtal och abonnemangsanmälan görs till Landskrona Energi. Landskronaenergi.se/flytta eller på 0418-473620. Om du flyttar till Asmundtorp eller Nedra Glumslöv kontaktar du istället E-On via eon.se eller 0771-222424. Genom Landskrona energi hittar du även alla leverantörer som är anslutna till stadsnätet (fiber). Du väljer själv vilken leverantör du vill teckna avtal med. Om du inte  tecknar ett eget el-abonnemang kommer Landskronahem att debitera dig för din elförbrukning samt ta ut en administrativ avgift på 250 kr per faktura för det merarbete som uppstår för oss.

Tillträde till din lägenhet

Landskronahem har inte rätt att gå in i din lägenhet utan ditt medgivande. Du är dock skyldig att ge oss tillträde för att göra tillsyn, utföra brådskande arbeten eller reparationer. Vid planerat arbete i din lägenhet meddelas du i god tid innan arbetet ska utföras.

Felanmälan

Om det uppstår ett fel i din lägenhet gör du enkelt en felanmälan på Mina sidor. Om det uppstår skador i lägenheten är du skyldig att meddela Landskronahem så att inte skadan förvärras. Vid akuta skador eller störningar utanför kontorstid kan du ringa vår jour på 0418-56920.

Hemförsäkring!

När du bor hos Landskronahem behöver du ha en hemförsäkring. Länsförsäkringar erbjuder dig som hyresgäst ett förmånligt avtal där premien betalas via din hyresavi.

 

Utflyttning

Det finns en del saker att tänka på i samband med att du säger upp din lägenhet och ska flytta. Det är viktigt att du lämnar in din uppsägning så tidigt som möjligt. Den ska dessutom alltid vara skriftlig, det räcker inte att ringa. Du säger enkelt upp din lägenhet via Mina sidor med hjälp av bank-ID.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är normalt 3 månader för bostäder. Tänk också på att säga upp garage- eller parkeringsplats om du har sådan.

Efter att du har sagt upp din lägenhet blir du troligen kontaktad av en person från vår bokö som är intresserade av att flytta in. Boka då tillsammans en lämplig tid för visning. Visa även tvättstuga, förråd och miljöhus när besökarna kommer för att titta på lägenheten. Tänk på att du är enligt lag skyldig att visa din lägenhet när du har sagt upp ditt kontrakt.

Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste du se till att någon annan kan visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av kundservice, annars rekommenderar vi en nära anhörig eller bekant som du har förtroende för. I de flesta fall sker visningen inom två veckor efter uppsägningen.

Säga upp elen

Glöm inte att meddela din elnätsleverantör senast en månad i förväg att du byter adress. Om du köper elen från någon annan än din nätleverantör måste du även meddela elleverantören minst en månad i förväg att du flyttar. Blanketten för av- och på anmälan får du från oss. Tänk också på att flytta telefon- och Internetabonnemang, hemförsäkring och specialabonnemang på kabel-tv.

Besiktning

I samband med att du säger upp din lägenhet ska den också besiktigas. Det är bra om du är med under besiktningen. Vi vill gärna att du påpekar eventuella småfel så vi kan rätta till dem innan nästa hyresgäst flyttar in. Om det finns skador eller onormalt slitage på lägenheten ska dessa åtgärdas innan kontraktstiden löper ut. Om skadorna är kvar vid utflyttningen kan du bli betalningsskyldig.

Flyttstädning

När du flyttstädar gäller det att vara extra noga – nästa hyresgäst ska kunna flytta in direkt, utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som hör till lägenheten ska städas, alltså även balkong, förråd, garage och uteplats. Om städningen inte är tillräckligt noga gjord kan du få betala eftersom vi då måste ombesörja den. Behöver du praktiska städtips? Fråga din bovärd!

Lämna tillbaks ALLA nycklar!

När du flyttar är det viktigt att du lämnar tillbaka alla nycklar inklusive de kopior du eventuellt har låtit göra. Om du inte lämnar in samtliga nycklar behöver vi byta lås och den kostnaden får du då stå för. Nycklarna ska lämnas till din bovärd senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut. Du kan självklart också komma överens med bovärden om någon annan tidpunkt.