Jag har betalningsanmärkningar, får jag ändå hyra hos er?

 

Mindre allvarliga anmärkningar bedöms individuellt. Men du kan inte hyra lägenhet hos oss om du har allvarliga betalningsanmärkningar. Alla skulder som har med hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga, till exempel hyresskulder och besiktningskostnader.