Källare och förråd

 

Källar- och förrådsdörrar ska vara låsta. Det är också viktigt att du inte byter förråd med någon av grannarna. Om något skulle hända – som brand, översvämning eller inbrott – behöver vi veta exakt vem som har vilket förråd.