Om jag flyttar inom AB Landskronahem – vilken uppsägningstid gäller för min nuvarande lägenhet?

 

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen, vanligtvis är det tre månader.