Försäkringspremier 2020

 

För information är premien för hemförsäkring höjd från januari 2020. Höjningen ligger på mellan 2-6 kr per månad beroende på lägenhetens storlek. Din nya hemförsäkringspremie per månad syns på nästa hyresavi.