Bild av Landskronahems VD Mikael Forsberg och styrelseordförande Kenneth Håkansson, symboliserar ledningsteamet bakom företagets strategier och framgång.

AB Landskronahus förvärvar omsorgsfastigheter i Landskrona

 

Genom en bolagsaffär förvärvar AB Landskronahus genom sitt dotterbolag Landskrona Verksamhetslokaler AB tre omsorgsfastigheter från SBB för 149.5 Mkr efter avdrag för latent skatt.

Förvärvet omfattar tre fastigheter: Albano 22, Albano 8 och Pallas 42. Den totala uthyrningsbara arean, fördelad på bostäder och gemensamma utrymmen, uppgår till cirka 5 637 kvm. Samtliga tre fastigheter förhyrs av Landskrona Stad.

Bolagets VD Mikael Forsberg säger i en kommentar att ”genom förvärvet bidrar vi till att långsiktigt säkra stadens behov av omsorgsfastigheter”.                                                          

Landskrona Verksamhetslokaler AB är ett helägt dotterbolag till AB Landskronahus och har i uppdrag att bygga, förvärva, utveckla och förvalta samhällsfastigheter för Landskrona stads behov.  ”Genom bolaget har staden tillgång till en professionell aktör vad gäller samhällsfastigheter” understryker styrelseordföranden Kenneth Håkansson.

I AB Landskronahuskoncernen ingår dotterbolagen AB Landskronahem, Karlslunds Bostadsutveckling AB, Landskrona Verksamhetslokaler AB och Landskrona Fastighets- förvaltning AB.

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Forsberg, VD,   076-8118117                             

Kenneth Håkansson, styrelseordförande, 070-5944884