Hyresförhandlingarna är klara!

 

Förhandlingarna om 2023 års hyra med Hyresgästföreningen är nu klara.

Höjningen blir i snitt 4,5% från och med den 1 maj 2023.

För lägenheter med presumtionshyra (Stationsvägen 10 a-g) eller kallhyra (Vidablick, Iduns väg, Sturegatan 6, Vårgatan 9 och 11 a-e) blir höjningen 2,5%.

Övriga lägenheter får en höjning på mellan 4,3% och 4,8% som fördelas i enlighet med den hyressättningsmodell som Landskronahem och Hyresgästföreningen tillämpar. Fördelningen kommer att göras i samarbete med Hyresgästföreningen under kommande vecka.

Den nya hyran gäller från och med den 1 maj 2023 och kommer att framgå av nästa hyresavi.