Hantering av personuppgifter

När du besöker denna sajt är det AB Landskronahem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

 

GDPR (General data protection regulation)

Från och med den 25 maj 2018 hanterar AB Landskronahem dina personuppgifter enligt den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

På Landskronahem värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Dessa riktlinjer förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. De beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår våra riktlinjer och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

AB Landskronahem är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Bostadssökande

När du registrerar dig som sökande hos oss och hamnar i vårt register samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera dina intresseanmälningar. Uppgifterna ligger kvar så länge du väljer att vara registrerad hos oss. Om du avregistrerar dig eller inte förnyar din registrering kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter kan du få på begäran.

 

Hyresgäst

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag, till exempel bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag, kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med ditt boende.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för oss som hyresvärd att fullgöra vårt rättsliga ansvar enligt hyresavtalet. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter driften av våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att kunna följa lagen eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter kan du få på begäran.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. På Mina sidor har du möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter.

Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig vår behandling. Det kan du göra både till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 

AB Landskronahem och handlingsoffentlighet 

AB Landskronahem är ett kommunalt bostadsbolag och omfattas bl.a. av handlingsoffentlighet. Det innebär att alla handlingar som kommer in till oss, upprättas hos oss eller förvaras hos oss, blir allmänna handlingar och kan komma att behöva lämnas ut till var och en som begär det. Undantag gäller då det finns en tillämplig sekretessbestämmelse som gör att visst innehåll eller uppgift inte får lämnas ut.

Var och en som är i kontakt med AB Landskronahem bör tänka på att handlingsoffentlighet gäller. Det kan t.ex. innebära att man inte bör lämna fler uppgifter än nödvändigt i kontakter med oss och särskilt inte sådana uppgifter som man inte önskar riskera blir offentliga.