Integritetspolicy –

hos AB Landskronahem

Vår integritetspolicy beskriver hur AB Landskronahem ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation), vilket är avgörande för att skydda din integritet. Vi är engagerade i att upprätthålla en hög nivå av dataskydd och värnar om din rätt till personlig integritet.

Personuppgifter & Integritetspolicy

Integritetspolicy och registrering som bostadssökande När du registrerar dig som bostadssökande hos oss, hanterar vi dina personuppgifter i linje med vår integritetspolicy för att kunna ge dig anpassade erbjudanden och tjänster. Dina uppgifter sparas säkert och behandlas med respekt för din integritet.

Integritetspolicy för hyresgäster Som hyresgäst är din integritet skyddad enligt vår integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera hyresförhållandet, från hyresavier till servicekommunikation. Denna hantering är grundad i både lagliga förpliktelser och avtalets krav.

Dina rättigheter enligt vår integritetspolicy Du har omfattande rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång, rättelse eller radering. Vår integritetspolicy ger dig också rätt att invända mot behandling och att begära dataportabilitet.

Lagliga grunder för behandling enligt integritetspolicyn Vår behandling av personuppgifter baseras på flera lagliga grunder såsom ditt samtycke, nödvändigheten att uppfylla ett avtal, och vår lagliga skyldighet att göra det. Detaljerad information om dessa grunder finns tydligt beskriven i vår integritetspolicy.

Kontakt och ytterligare information Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@landskrona.se eller ring vårt kontaktcenter på 0418-47 00 00.