Bild som visar informationsskylt om IPTV-tjänsten hos Landskronahem.

IP-TV

 

De flesta av våra hyresgäster har i dagarna fått eller får information om övergången från kabel-TV till IP-TV.  Eftersom den nya IP-TV-avgiften är lika för alla kommer en mindre ändring av hyran att ske när kabel-TV-avgiften, som varierar med lägenhetsstorlek, tas bort och IP-TV-avgiften läggs på. En del hyresgäster kommer att få lite lägre hyra och en del kommer att få något högre hyra efter ändringen. Vi kommer att informera via Mina Sidor om när avgiftsförändringen sker. 

Nedstängningen av kabel-TV-nätet och förändringen av avgiften är förhandlad med Hyresgästföreningen.