Vi sponsrar med hjärtat

I de fall vi sponsrar lag, organisationer eller föreningar så gör vi det med hjärtat. Vi stöttar allra helst dem som tänker ungefär som vi. Alltså att göra gott för så många människor som möjligt. Nedan hittar du dels vår policy för sponsring, dels några av våra pågående sponsringsåtaganden.

Sponsring

Landskronahem bidrar till att göra Landskrona till en attraktiv stad att leva och bo i. En del i detta är att skapa mötesplatser för invånarna. De organisationer och företag som Landskronahem sponsrar ska bidra med aktiviteter för Landskronaborna eller på andra sätt bidra till trivsel, gemenskap och trygghet.

För våra hyresgäster kan sponsringen innebära erbjudanden eller rabatter på olika arrangemang. Det kan också innebära att Landskronahem, som kommunägt bolag, syns i olika sammanhang där staden står som arrangör. På Mina sidor*länk* kan du som hyresgäst läsa mer om vilka förmåner du har samt vilka organisationer och föreningar Landskronahem samarbetar med.

Riktlinjer för sponsring
  • Verksamhetens värdegrund ska överensstämma med Landskronahems arbete för social hållbarhet – ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet.
  • Samarbetet ska vara till ömsesidig nytta för båda parter. Det ska stärka såväl Landskronahems som stadens varumärke.
  • Huvudsakligen sponsras icke-kommersiella verksamheter som har anknytning till våra bostadsområden och gynnar många av våra hyresgäster.
  • För varje sponsring tecknas ett avtal som löper årsvis. Utvärdering sker årligen. Resurserna fördelas på olika bostadsområden och verksamheter.
Ansökan om sponsring

Ansökan om sponsring ska vara skriftlig. Tänk på att vara utförlig i din ansökan för att underlätta ansökningsprocessen. Vi beslutar om sponsring två gånger per år; din ansökan måste därför ha inkommit till oss innan 31 maj resp 31 december. Du får besked inom en månad efter att ansökningsdatum gått ut.

Skicka din ansökan till info@landskronahem.se; skriv SPONSRING i ämnesraden.