Vi tar ansvar och ser till
allas bästa.

Vår styrelse ser inte bara ansvarsfull och pålitlig ut på bild. De är det sannerligen i verkligheten också. Oavsett partifärg så är detta människor som lägger sin själ i Landskronahems utveckling. Tillsammans för allas bästa!

Styrelsen
 

Ordförande

Kenneth Håkansson (-)

Vice ordförande

Anders Kjellström (S)

Ledamöter

Mattias Adolfsson (L)
Jan Nimmermark (M)
Lena Andersson (L)
Mecide Özer (S)
Daniel Engström (SD)

Suppleanter

Björn Nilsson (MP)
Alenka Cernec (L)
Emil Fennstam (SD)
Anders Lindblom (S)

Revisorer

Anders Thulin (aukt.)
Tutti Johansson Falk (-)
Marie Nilsén (S)

Revisorssuppleanter

Gunilla Tornhagen (L)
Anna-Greta Glader (S)

Arbetstagarrepresentanter

Vision
Catharina Ågren (Ordinarie)

AB Landskronahem
Mikael Forsberg (VD)
Martin Bergqvist (Sekreterare)