Vi tar ansvar och ser till
allas bästa.

Vår styrelse ser inte bara ansvarsfull och pålitlig ut på bild. De är det sannerligen i verkligheten också. Oavsett partifärg så är detta människor som lägger sin själ i Landskronahems utveckling. Tillsammans för allas bästa!

Styrelsen
 

Ordförande

Kenneth Håkansson 

Vice ordförande

Anders Kjellström 

Ledamöter

Mattias Adolfsson 

Elvir Mesanovic

Emil Fennstam

Sven-Ingvar Persson

Mecide Özer

 

 

Suppleanter

Lena Andersson
Anders Lindblom
Daniel Engström 
Bo Christensen

Revisorer

Ros-Marie Östberg (aukt.)
Tutti Johansson Falk 
Anna-Greta Bergman

Revisorssuppleanter

Gunilla Tornhagen
Bo Nyman

Arbetstagarrepresentanter

Vision
Catharina Ågren (Ordinarie)

AB Landskronahem
Mikael Forsberg (VD)
Martin Bergqvist (Sekreterare)