Jäntan är ett sprillans nytt landmärke mitt i stadskärnan, där historiens vingslag känns nära. Byggnaden är uppförd på samma plats som över förra sekelskiftet huserade stadens läroverk för flickor, vilket gett kvarteret sitt namn. Flickskolan är dock inte den enda berättelse som platsen bjuder på.

Med byggstart i slutet av 1800-talet uppfördes på platsen en byggnad för Landskrona allmänna läroverk som senare blev Flickläroverk. En av skolans mest berömda lärarinnor var Selma Lagerlöf, som även under en period var bosatt i byggnaden.

Kvarteret finns i Landskronas äldre stadsområde och ligger intill det som var östra stadsporten, en av vägarna in genom vallarna som för hundratals år sedan skyddade stadsområdet.

1984 revs skolbyggnaden och därefter fungerade platsen som parkeringsplats. I arbetet med uppförandet av de nya byggnaderna som påbörjades 2021 var respekt för platsen en viktig del i såväl planeringsarbetet som byggnadsfasen.

Under byggnaden vilar idag historiska skatter i form av bland annat gamla husgrunder, vallgravens stenskoning och vatten­ledningar gjorda av gamla trädstammar.