Frågor? Chatta med mig!

Förnya
ditt hem!

Bli inspirerad till renovering

Till de flesta av våra lägenheter hör en lägenhetsfond med pengar som kan användas till underhåll; detta kallas för HLU eller hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. I mars och september varje år har du möjlighet att beställa underhåll som dras från din behållning på fondkontot och arbetet utförs i normalfallet inom sex månader. Kontakta gärna din bovärd eller kundservice om du har frågor.

Det är lätt och roligt att välja tapeter, golv och annan inredning om du besöker vår inspirationshörna på vårt huvudkontor. Välkommen in och bli inspirerad!

 

Så här fungerar lägenhetsfonden

Avsättning till lägenhetsfonden sker månadsvis. Lägenhetsfonden kan användas till målning/tapetsering, sprutmålning av köksluckor samt byte av golv. Finns det mycket pengar i lägenhetsfonden kan du även välja till exempel nytt kakel i köket, nya köksluckor eller nyläggning av parkett i sovrum och hall.

För att kunna beställa renovering via lägenhetsfonden behöver det ha gått en viss tid sedan senaste renoveringen. Så här ser det ut:

  • Målning/tapetsering – 13 år
  • Byte av plastmattor – 17 år
  • Slipning av parkett – 15 år

Om du vill tidigarelägga underhåll kan du betala mellanskillnaden mot avskrivningstiden själv. Detta belopp återbetalas inte.

Kontakta din bovärd eller kundservice för att få veta mer om underhållsstatus i din lägenhet. Tänk på att lägenhetsfonden är kopplad till din lägenhet och inte dig som hyresgäst. Det innebär att du bara kan använda fonden tills du säger upp lägenheten.

Det kan också hända att lägenhetsfonden måste användas för att täcka oväntat underhåll. Om grannen till exempel får översvämning som även drabbar dina tapeter kan kostnaden för omtapetseringen av din lägenhet till viss del täckas genom din lägenhetsfond.

 

Beställa arbetet 

Du har möjlighet att beställa underhållsarbete vid två tillfällen per år, i mars och september. Landskronahem utför underhållsarbetet. Vi drar förutbestämda belopp från lägenhetsfonden. 
Om du har frågor om lägenhetsfonden och hur du kan använda den är du alltid välkommen att kontakta din bovärd eller kundservice. Hos bovärden kan du också få många tips och råd när det gäller underhållet av din lägenhet.

 

Övrigt underhåll

Landskronahem underhåller alla lägenheter enligt ett visst underhållsschema.  Upprustning av badrum står alltid Landskronahem för. Det får du inte göra själv.

Vitvaror lagas eller byts ut när de går sönder. Extra val är möjliga och dessa får du betala kontant. Tänk på att vissa standardförändringar kan höja hyran.

 

Standardförändring

Om du bor i en lägenhet med lägenhetsfond är 35 procent av fondpengarna öronmärkta för målning, tapetsering och golv. Övriga 65 procent kan du använda för ett antal olika standardförändringar. Vissa av dessa betalar du med en installations-/arbetskostnad plus hyreshöjning.

 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur du stajlar ditt boende svarar din bovärd eller kundservice gärna på dina frågor. Via dem är får du också aktuell prisinformation när det gäller standardförändringar.

Ladda ner  Beställningslista HLU