Frågor? Chatta med mig!

Källsortering

Ditt avfall. En resurs!

 

Idag betraktar vi inte längre avfall som sopor utan som en resurs som kan tas tillvara. Genom att sortera och samla in avfall, kan man återanvända såväl hela produkter som materialet. Råvarorna kan sedan användas för att skapa nya produkter vilket minskar användningen av naturens tillgångar. Det krävs mindre naturtillgångar och energi att framställa produkter från återvunnet material än att ta fram en helt ny produkt. Varje gång vi källsorterar gör vi något bra! Diskmedelsflaskan blir till en ny diskborste, flingpaketet blir en skokartong och våra matrester blir biogas.

För att soporna skall bli en resurs krävs bara en sak från dig – att avfallet sorteras rätt.

 

Farligt avfall

Det är särskilt viktigt att varken farligt avfall och el-avfall hamnar i soppåsen! Sådant avfall kan påverka både människors hälsa och vår miljö om det inte hanteras på rätt sätt. Är du tveksam om hur något skall sorteras kan du alltid ringa din bovärd eller gå in på LSR:s hemsida och titta i deras källsorteringsguide.

Allra bäst är sopor som inte uppstår!

 

Här är några tips för att minska avfallet

– Köp färre saker
– Lämna dina gamla hela saker till second hand eller sälj på Internet och köp själv begagnat
– Köp saker som håller länge
– Reparera saker som gått sönder
– Använd plastkassen flera gånger eller ta med egen påse till affären
– Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk
– Planera matinköpen väl så allt hinner tillagas innan det blir gammalt
– Lär dig laga god mat på rester, tips finns bland annat på Tasteline.