Frågor? Chatta med mig!

Hur ansöker jag om underhållsarbete genom min lägenhetsfond hos Landskronahem?

 

Till de flesta av våra lägenheter hos Landskronahem är en fond tilldelad som innebär ekonomiska resurser för underhåll och renovering. Dessa medel är avsedda för att underlätta och finansiera underhållsarbete som utförs av Landskronahem enligt fastställda priser.

Fondens Tillgänglighet och Regler

Du kan se ditt aktuella fondsaldo genom att logga in på Mina Sidor. För att nyttja dessa medel för underhåll, kan du göra beställningar från fonden under de två årliga beställningsperioderna, i mars och september. Efter att en beställning är gjord, kan du förvänta dig en beredningstid på upp till sex månader innan arbetet påbörjas.

Extra Val och Åtgärder

För att kunna använda fonden för extra val utöver grundunderhållet måste du ha tillräckligt med fondmedel för att täcka kostnaderna. Observera att detta inte inkluderar vitvaror, vilka hanteras separat. Vi rekommenderar att du alltid konsulterar din bovärd eller vår kundservice innan du planerar omfattande förändringar i din lägenhet.

Självutförda Förbättringar

Du är välkommen att på egen bekostnad måla om, tapetsera och utföra andra liknande åtgärder i din lägenhet. Kom ihåg att dessa arbeten måste utföras fackmässigt för att undvika eventuell ersättningsskyldighet vid avflyttning.

Estetiska Överväganden

Vid val av färg, material och mönster bör du tänka på att inte välja alternativ som avviker kraftigt från allmänt accepterade normer. Extrema val kan minska lägenhetens värde och göra dig ersättningsskyldig vid flytt. Diskutera gärna med din bovärd om du är osäker på dina val.

Viktiga Överväganden

Innan du inleder något arbete, se till att du förstår och följer de regler och villkor som gäller för användning av fonden. Det är viktigt att allt arbete är i linje med fondens riktlinjer och fastighetens policyer. Genom att planera noggrant och samråda med din bovärd kan du effektivt förbättra och underhålla din lägenhet med stöd av lägenhetsfonden.