Hur många får ett lägenhetserbjudande?

 

Vanligast är att fyra sökande får ett erbjudande, men det kan variera.