Måste jag ha ett internetabonnemang för att få ip-tv?

 

Nej. Du kan få IP-tv från Öppna Stadsnätet utan att ha någon annan tjänst.