Musik och ljud

 

Anpassa nivån på musik och annat ljud efter tiden på dygnet.
Från klockan 22 vill de flesta ha lugn och ro.