När och hur länge publiceras lägenheterna på hemsidan?

 

De publiceras löpande och ligger på hemsidan under 3-8 dagar.