När skall hyran vara betald?

 

Enligt hyreslagen skall hyran betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Det innebär t.ex. att hyran för september skall vara betald senast sista vardagen i augusti. Om du betalar hyran genom någon form av giro, måste du se till att betalningsordern lämnas i så god tid att betalningen är oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden.