Parabol på rätt sätt

 

Du behöver skriftligt tillstånd från din bovärd innan du sätter upp en parabol. Det är också viktigt att parabolen monteras på rätt sätt och på rätt plats, i annat fall kan det bli en dyr historia. Parabol och annat får inte monteras på utsidan av balkong/uteplats eller på fastighetens fasad.