Ska jag registrera mig som sökande även om jag inte vill flytta nu?

 

Ja, eftersom din registertid räknas från ansökningsdatumet och din registertid är viktig för att avgöra om du får en lägenhet eller inte.