Vad händer om jag inte betalar i tid?

 

Om hyran inte betalas i tid får du en påminnelse. Om du trots påminnelsen inte betalar din hyra lämnas fordran över till inkassobolag. Tänk på att obetald hyra kan leda till uppsägning!