Visning av lägenhet

 

Visning av Lägenhet Efter Uppsägning

Vad händer efter att jag har sagt upp min lägenhet?
När du har sagt upp din lägenhet, är det vanligt att någon från vår bokningsavdelning kontaktar dig. De kommer att informera dig om intresserade sökande som vill se lägenheten. Det är din uppgift att i samråd med dessa personer boka en lämplig tid för visning.

Vilka områden bör jag inkludera i visningen?
Under visningen bör du visa inte bara själva lägenheten utan även gemensamma utrymmen som tvättstuga, tillhörande förråd och miljöhus. Detta ger en fullständig bild av vad det innebär att bo i fastigheten.

Är jag skyldig att visa lägenheten?
Ja, enligt svensk lag är du skyldig att visa lägenheten för potentiella nya hyresgäster när du har sagt upp ditt hyresavtal. Detta är en del av processen för att säkerställa en smidig övergång för alla parter.

Vad gör jag om jag inte kan vara närvarande för att visa lägenheten?
Om du inte kan närvara personligen, på grund av resor eller andra åtaganden, måste du ordna så att någon annan kan visa lägenheten för din räkning. Detta kan vara en nära anhörig, en vän du litar på, eller du kan kontakta vår kundservice för att få hjälp med visningen.

När brukar visningen äga rum?
I de flesta fall sker lägenhetsvisningen inom två veckor efter att uppsägningen har gjorts. Det är viktigt att snabbt koordinera en tid för visning för att underlätta en smidig överlämning till den nya hyresgästen.

Vilka förberedelser bör jag göra inför visningen?
Se till att lägenheten är städad och presenterbar. Det är också bra att förbereda information om saker som hur man hanterar sopor och återvinning, hur tvättstugebokning fungerar och vilka faciliteter som finns tillgängliga i området. Genom att ge en komplett och ärlig bild av boendeförhållandena och bostadsområdet kan du hjälpa de intresserade att fatta ett välgrundat beslut.

Vilket ansvar har jag som utgående hyresgäst?
Som utgående hyresgäst är det ditt ansvar att se till att lägenheten är i gott skick och att alla avtalade objekt som ingår i hyran är på plats och fungerar. Om det finns skador eller andra problem, bör dessa adresseras innan visningen för att undvika eventuella komplikationer med överlämnandet av lägenheten.

Genom att följa dessa riktlinjer och förbereda dig väl inför visningen, kan du bidra till en smidig övergång för både dig och den nya hyresgästen.