Visning av lägenhet

 

Efter att du har sagt upp din lägenhet blir du troligen kontaktad av någon från vår bokö som är intresserade av att flytta in. Boka då gemensamt en lämplig tid för visning. Visa även tvättstuga, förråd och miljöhus när besökarna kommer för att titta på lägenheten. Tänk på att du är enligt lag skyldig att visa din lägenhet för den intresserade, nya sökanden. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan eventuellt få hjälp av kundservice, hör annars med någon nära anhörig eller en bekant som du har förtroende för. I de flesta fall sker visningen inom två veckor efter uppsägningen.