Vi leder det dagliga arbetet

Det tunga och viktiga jobbet görs tveklöst av våra medarbetare ute i våra områden. Men någonstans krävs också ett ledarskap och människor som håller koll på allt från siffror och projektering till underhåll och teknik. Det är vi som arbetar på huvudkontoret på Emaljgatan 1.

Chefsgrupp

Mikael Forsberg

Verkställande direktör

Martin Bergqvist

Ekonomichef

Thomas Dahlbom

Teknisk chef

Alexandra Trossling

Marknads- och Utvecklingschef

Ola Rosengren

Förvaltningschef

Janette Behmer

Redovisningschef

Magnus Sjunnesson

Underhållschef

Seth Arvidsson

Projektchef

Tomas Malm

Säkerhetschef