Vår uthyrnings-
policy

Vårt mål är att du ska få en lägenhet som passar dig. I de allra flesta fall annonseras lediga lägenheter här, alltså på vår hemsida. I vissa fall kan vi även annonsera dem i andra miljöer. För att bli godkänd som hyresgäst krävs att kraven nedan uppfylls.

Baskrav

 • Du ska vara myndig.
 • Du skall ha anställning eller jämförbar inkomstkälla såsom pension, förmögenhet, a-kassa, eller studiemedel/studielån. Inkomsten skall kunna styrkas.
 • Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten.
 • Du får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar.
 • Du får inte ha skulder till Landskronahem.
 • Du får vid referenstagning inte ha allvarliga boendeanmärkningar eller negativa boendereferenser.
 • Eventuellt pågående besvärsärenden mellan dig och Landskronahem skall vara avslutade innan ny lägenhet erbjuds.
 • Den som står på kontraktet ska också vara den som bor i lägenheten och vara mantalsskriven på adressen. Det är också viktigt att antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning. Antal boende i lägenheten får inte överskrida två personer per sovrum. Som hyresgäst förbinder man sig att inte utan skriftligt medgivande från hyresvärden låta fler än det antal personer som hyreskontraktet avser samtidigt bo i lägenheten.

Om du har frågor om våra grundkrav, är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0418-569 00.

Regler för uthyrning

Vid val av hyresgäst till uppsagd lägenhet är sökandes registertid avgörande. Den som inte har varit aktivt sökande under de senaste 6 månaderna tas bort som sökande. En sökande som 5 gånger under en 12-månadersperiod har tackat nej eller ej svarat på ett lägenhetserbjudande tappar sin söktid och söktiden kommer att nollställas. Du kan endast bli erbjuden lägenhet om du har visat ditt intresse för den.

Särskild hänsyn kan dock tas till:

 • Näringslivsförtur.
 • Överenskommelse med kommunen om uthyrning till kommunen av sociala skäl.
 • Huvudansvarig/VD kan i vissa fall godkänna avsteg från huvudregeln.